top of page
UNAP_Logo_.png

United Nations Association Poland (UNAP) - Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce, będące członkiem Światowej Federacji Stowarzyszeń Narodów Zjednoczonych (World Federation of United Nations Association) powstałej w 1945 r. w Nowym Jorku, realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i roli Polski w tej organizacji. W szczególności prowadzimy programy z zakresu zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030, aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji i angażowania ludzi młodych oraz z zakresu praw człowieka i demokracji. 

Zrzut ekranu 2023-12-7 o 12.02.44.png
Nasz zespół!

Poznaj osoby, które tworzą UNAP!

Nad bieżącą działalnością UNAPu czuwa cztero osobowy zarząd, który ściśle współpracuje na co dzień z koordynatorkami oraz koordynatorami poszczegól-nych programów i projektów. 

Signing a Contract
Volunteers
Title
#1

This is a paragraph area where you can add your own text. Just click “Edit Text” or double click here to add your own content and make changes to the font. It's a great place to tell a story about your business and let users know more about you.

Title
#1

This is a paragraph area where you can add your own text. Just click “Edit Text” or double click here to add your own content and make changes to the font. It's a great place to tell a story about your business and let users know more about you.

Partnerzy 
i patronat

unnamed.jpg

This is a paragraph area where you can add your own text. Just click “Edit Text” or double click here to add your own content and make changes to the font. It's a great place to tell a story about your business and let users know more about you.

bottom of page