top of page

Our Team

Martyna Krzysztofińska

Prezeska Zarządu

W latach 2020-2022 Koordynatorka Programu Polska 3D: Debata, Dyplomacja, DIalog w UNAP.  Z wykształcenia prawniczka, Wydział Prawa i Administracji UW ukończyła z wyróżnieniem, w pracy magisterskiej łącząc zainteresowanie prawami człowieka i prawem Unii Europejskiej. Absolwentka  Akademii Młodych Dyplomatów Europejskiej Akademii Dyplomacji.

 

Międzynarodowe doświadczenie zdobywała studiując na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu oraz odbywając staż w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Brukseli, gdzie współorganizowała i brała udział w licznych oficjalnych wydarzeniach na szczeblu europejskim m.in. w zakresie polityki migracyjnej, praworządności i ochrony działaczy na rzecz praw człowieka. 

Magdalena Kania

Wiceprezeska Zarządu

Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalizując się w polityce i komunikacji międzynarodowej. Praktyczne doświadczenie zdobywała m.in. jako Koordynatorka zespołu ds. logistyki podczas największej w Europie centralno-wschodniej, międzynarodowej konferencji symulującej obrady ONZ oraz jako Prezeska KN SE Universum.

 

W latach 2019-2020 Koordynatorka ds. Projektów i Rozwoju w UNAP.

Weronika Nalbert

Wiceprezeska Zarządu

Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2019-2021 Koordynatorka programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju w UNAP. Aktywnie angażowała się w działalność studencką, między innymi poprzez pełnienie funkcji przewodniczącej Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium”.

 

Członkini polskiej delegacji na IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie uczestniczyła w 36. i 37. sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w roli młodzieżowego delegata. Ukończyła z powodzeniem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Kinga Bielecka

Członkini Zarządu - Sekretarz

W latach 2020-2022 Koordynatorka Programu Polska 3D: Debata, Dyplomacja, DIalog w UNAP. 

 

Z wykształcenia i zamiłowania językoznawczyni, posługująca się biegle językiem angielskim i francuskim oraz włoskim na poziomie komunikatywnym. Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się relacjami międzykulturowymi oraz ekologią; jest entuzjastką prądu plain language, czyli upraszczania komunikacji w sferze publicznej.

 

Całkowitego zanurzenia w obcej kulturze doświadczyła mieszkając po studiach we Francji. Obecnie zawodowo związana z BBC, łącząc biznes z zamiłowaniem do relacji międzykulturowych. 

Nowy zespół projektowy i koordynatorski przedstawimy niebawem!

bottom of page