top of page

Projekt 

Zrównoważony Rozwój i ESG

 

Napisz do nas: agenda2030@unap.org

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego zaproponowała 17 celów zrównoważonego rozwoju obejmujących 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Rezolucja ta została podpisana przez 193 państwa członkowskie ONZ i jest poniekąd kontynuacją Milenialnych Celów Rozwoju. Program zmierza m.in. do: eliminacji ubóstwa i głodu na świecie, zapewnienia wszystkim ludziom dobrej jakości życia i edukacji, równości płci, ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnej konsumpcji.

Chcesz stworzyć coś razem? 

Napisz do nas!

 

Nie wiesz jak zacząć? Pomożemy!

Chętnie dołączymy do projektu, wesprzemy go naszym doświadczeniem, wiedzą i know-how. Możemy też obrać patronat nad Twoim wydarzeniem czy to jest debata czy konferencja albo warsztaty. 

 

A może potrzebujesz  speakerów lub moderatorów? Możemy w tym pomóc! 

Napisz do nas na: agenda2030@unap.org

Colorful Book Spines

Publikacje

artykuły UNAP

Jako organizacja przygotowujemy i opracowujemy publikacje do naszych programów.

293040733_5703399296360768_2649252077370662312_n.jpg

Letnia Akademia
Zrównoważonego Rozwoju

bottom of page